Bli medlem

SV vil ha et samfunn uten store økonomiske forskjeller. Vi kjemper for miljø og rettferdighet og vi trenger deg på laget!

Som SV-medlem får du

  • Mulighet til å engasjere deg i saker du er opptatt av, enten ved å delta i lokallag, kommunestyre, fylkesting eller i et av våre nettverk
  • Mulighet til å påvirke SVs politikk
  • Mulighet til å delta på SVs kurs, konferanser og andre arrangementer
  • Stemmerett på årsmøtet og medlemsmøter i ditt lokallag
  • Mulighet til å bli valgt som delegat til fylkesårsmøter og landsmøter
  • Ukentlige nyhetsbrev på e-post

Priser for medlemskap i SV

  • Kontingentklasse 1: Kr. 100 pr. år (Pensjonister, studenter, vernepliktige, deltidsarbeidende, arbeidsledige etc.)
  • Kontingentklasse 2: Kr. 350 pr. år (Lønnsmottakere)
  • Kontingentklasse 3: Kr. 550 pr. år (Oppfordring til dem med høye inntekter)

Det første året som medlem betaler alle 100 kroner.

Ønsker du å bli medlem i Sosialistisk Venstreparti kan du sende «INNMELDING» til 2090. Da betaler du medlemskontingenten over mobilregningen og blir medlem umiddelbart. Du kan også fylle ut skjemaet under dersom du ønsker medlemskap eller informasjon.

Hvis skjemaet nedenfor ikke vises, klikk her for å åpne innmeldingsskjema i nytt vindu.

Comments are closed