Rene fjorder

Vi ønsker rene fjorder fulle av frisk villfisk. Derfor krever vi lukkede oppdrettsanlegg og en klar begrensning av oppdrettsarealer i kystsoneplanen.

Fiskeri

Vi vil virke for utvidelse av kystflåten, videre tilrettelegging for fiskeri, håndhevelse av leveringsplikter og tilbakeføring av kvoter til kommunene.

Kommunikasjon

4G i alle tettsteder, fiberutbygging, bedre veier og videreføring av Hurtigruteavtalen.

Utdanning

Vi vil ha økt satsing på etterutdanning av lærere, fornyet digitalt utstyr, inntektsbaserte barnehagesatser og utvidede åpningstider i bibliotek.

Stak ut veien

Bli medlem i Lebesby SV, så kan du være med på å utforme lokalt partiprogram og prioriteringsområder.

For en moderne og bærekraftig kystkommune

Lebesby SV ønsker bærekraftig utvikling i Lebesby kommune. Vi vil vektlegge natur- og arbeidsmiljø, langsiktige arbeidsplasser og investeringer i moderne teknologi.

Kystens utfordringer

Vi er spesielt sårbare her oppe i nord, prisgitt både naturens og distriktspolitikkens nykker. Derfor vil vi stadfeste at våre primærnæringer er kystfiske og landbasert fiskeri, og sørge for at vår infrastruktur er sikret for fremtidig vekst - uten politisk hestehandel.

Hjelp oss stake ut veien

Ved å bli medlem i Lebesby SV, kan du være med på utformningen av partiprogram og prioriteringsområder. Du kan også selv engasjere deg politisk ved å stille til valg eller påvirke fylkes- og stortingspolitikk. Velkommen!

Bli medlem her