I dag har jeg stemt.

For å være ærlig har jeg ikke lest alle programmer like nøye, ikke har jeg fulgt intenst med på alle valgdebatter heller. Jeg har basert mitt valg på følelsen av at VERDEN er på vei i helt feil retning, og hvis vi ikke snur nå så er det for sent…

Som historielærer er det spørsmålet jeg fått flest ganger:

”Hvordan kunne Hitler komme til makta, hvorfor var det ikke ingen som stoppa han?”

Man blir som regel et fullstendig svar skyldig, men de vanlige forklaringene som misnøye, en verdensøkonomi i vansker og økende nasjonalisme er det man tyr til. Så er vi her i 2017, Trump sitter som president i den falmende supermakta USA og brøler ”fake news” når noen er kritiske til det han driver med. Man har visst glemt at det er det media skal i sin rolle som den fjerde statsmakt.

Nå er dette riktignok et valg i Norge, men vi er ikke et land upåvirket av det som skjer i resten av verden, naturlig nok.  Knappe to uker etter Trumps seier oppstår partiet Alliansen her hjemme.

Jeg kan ikke annet enn si at jeg er fryktelig skremt over utviklinga som skjer i samfunnet vårt; at rene rasistiske kommentarer florerer i det offentlige rom.  Hadde noen sagt til meg for bare 5 år siden, at et kommentarfelt ville måtte stenge fordi en kvinnelig blogger/artist danser med en farget motspiller, hadde jeg ikke trodd det, jeg ville sagt: ”Nei, det der, det hører apartheidtiden til.” Så feil kan man ta. Så da jeg stemte i dag, stemte jeg for et parti som ser MANGFOLD i samfunnet som en fordel, ikke en trussel.

Jeg vil ha et samfunn og en verden hvor MANGFOLDET i naturen står i høysetet.  Mellom 150 og 200 arter forsvinner hver dag på verdensbasis.  Tap av planter, dyr og økosystemer er noen av de største miljøproblemene vi har. Vi har et hav som snart har flere tonn plast enn fisk. Og den negative påvirkningen skjer i et stadig økende tempo. Vi må ta innover oss at veksten ikke bare kan fortsette, vi må ta innover oss at vi må bremse forbruket, vi må ta innover oss at ”det grønne skiftet” må skje nå. Da jeg stemte i dag, stemte jeg for et parti som har den beste miljøpolitikken.

Så da jeg stemte i dag stemte jeg SV.

– Hanne Arnrup-Øien, kommunestyrerepresentant Lebesby SV

P.S. SV er best i test i miljø-, solidaritets- og kvinnebevegelser!