Prisen for å drive næring

drying-fish-2350125_960_720

Oppdatering: Vi har etter publisering av dette innlegget blitt kontaktet av Coast AS, som opplyser om at lukta stammer fra fiskehau som grunnet store snømengder ikke har kunnet tørke normalt. Vi er enige med Coast AS om at det har vært for dårlig kommunikasjon i denne saken mellom firmaet, kommunen og lokalbefolkningen. Coast har vært klar over problemet lenge og har iverksatt tiltak for å redusere lukta, men den kan ikke unngås helt. SV velger å beholde dette innlegget fordi grunnproblemet fortsatt er til stede: mange har klaget, men ikke turt å gjøre det offentlig av frykt for konflikt og beskyldninger om næringsfiendtlighet. Vi vil også bemerke at Coast AS har bekreftet at lukta er ekstrem og ikke en vanlig lukt man forbinder med henging av tørrfisk.

En sterk og råtten lukt har over flere måneders tid bredt seg over Kjøllefjord ved visse vindretninger. Alt tyder på at den stammer fra hengt fisk på Coast AS’ hjeller ved den gamle flystripa ovenfor bygda.

Lukta har vært flittig diskutert og mange klager er blitt sendt til rådhuset, som opplyser om at hjellene skal tas ned i juni og at man skal prøve å finne en løsning som gjør at dette kan unngås neste år.

Noen «eksperter» mener at dette er en naturlig lukt fra tørrfiskhenging, og at SV er inkompetente som ikke skjønner det. Samt at dette er prisen for å drive næring og skape arbeidsplasser.

Andre, inklusive folk som har jobbet med fisk hele sitt liv, mener at lukta minner mer om rakfisk enn tørrfisk og rapporterer at den er så sterk at den trenger inn i husene selv med vinduene lukket.

Om lukta er et normalt resultat av tørrfiskhenging eller av feil behandling er egentlig ikke relevant. Det som er relevant er at mange innbyggere i et fiskevær – som man skulle tro har erfaring med hvordan «pæng» lukter – opplever at lukta er uvanlig plagsom og inntrengende.

Diskusjonen på nett er preget av propaganda for fiskeindustrien og påstander om at de som klager på lukta ikke vet hva de snakker om, er imot næring og arbeidsplasser, eller bare er generelt sytete.

SV er ikke et næringsfiendtlig parti, men blir ofte tildelt den merkelappen så fort vi tar til orde mot urimeligheter. Vi er altså vant til den byrden, og kommer derfor med følgende kommentar:

«All næringsvirksomhet skal ta hensyn til både miljø og lokalbefolkning. Om dette medfører merkostnader for næringsdrivende, er det å betrakte som prisen for å drive næring».

Et sterkt SV er kystens beste alternativ

Bor man på kysten – spesielt i Finnmark – finnes det ikke noen bedre eller mer langsiktige alternativer enn SV.

fiske

SV vil styrke fiskeri og lokale kystnæringer.

SV vil ta fisken tilbake

Når Ap-veteraner som Arne Luther vurderer å stemme SV vet vi at vi gjør noe riktig. Spesielt Torgeir Knag Fylkesnes har jobbet hardt for å sikre en kyst- og fiskeripolitikk som kommer kystsamfunnene til gode, og denne politikken står hele SV bak.

Vi vil grunnlovsfeste at fisken og ressursene i havet eies av folket og skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Vi vil innføre en hjemfallsmodell for fiskekvoter der fiskerettighetene over tid tilbakeføres til kystflåten. Vi jobber aktivt for å stoppe katastrofale forslag fra Per Sandberg og andre hensynsløse aktører, og lykkes med det.

SV vil styrke kommuner og havner

Det har lenge vært kjent at SV vil gi kommunene bedre kår enn andre partier. Men vi arbeider også for å styrke og bevare statlige ordninger som kommer kysten til gode, ikke minst innenfor maritim infrastruktur og samferdsel.

Vi fikk stoppet regjeringens hårreisende forslag om å fjerne bevilgningene til fiskerihavnutbygginger med et pennestrøk. Det er denne ordningen som ligger bak de fleste moloer, havneutdypinger, kai- og bryggeanlegg i de små fiskevær langs kysten.

Vi vil også sikre kystruteavtalen selv om Hurtigruten AS seiler vekk på explorer-cruise.

Og for å gi et bedre fundament til lokalsamfunnene vil vi bevilge 5,8 milliarder mer til kommunene i 2018 enn det regjeringen har foreslått.

SV vil styrke kystnæringene

Som folk flest liker vi som stemmer SV også å tjene penger, og mange av oss er næringsdrivende. Vi vil arbeide for å sikre gode ordninger og vilkår for kystbedrifter, men også for at profitten som hentes ut fra kystkommunene ikke skal forsvinne til Oslo eller utlandet.

Det betyr at vi vil arbeide for at kommuner inngår rasjonelle avtaler med kapitalsterke aktører og ikke gir bort store lokale verdier uten å få mer enn smuler tilbake – noe som har vært en problemstilling spesielt innenfor oppdrett, gruvedrift og turisme.

SV vil ha sterke distrikter

Ovenstående er bare et utdrag av de viktigste punktene for kysten i SVs politikk. Bak dette ligger en helhetlig forståelse av samspillet mellom økonomi, bærekraftig samfunnsutvikling, miljø og politkk.

Vi har en visjon om et mangfoldig, fleksibelt og sterkt Norge der en mer desentralisert forvaltning sørger for robusthet og bosetting langs hele kysten.

Uansett hvilket parti du støtter i årets valg – bruk stemmeretten!

Bare husk at hvis du bor på kysten finnes det meget gode grunner til å stemme SV.

 

Godt valg!

 

Daniel Arnrup-Øien
Leder, Lebesby SV