Et sterkt SV er kystens beste alternativ

Bor man på kysten – spesielt i Finnmark – finnes det ikke noen bedre eller mer langsiktige alternativer enn SV.

fiske

SV vil styrke fiskeri og lokale kystnæringer.

SV vil ta fisken tilbake

Når Ap-veteraner som Arne Luther vurderer å stemme SV vet vi at vi gjør noe riktig. Spesielt Torgeir Knag Fylkesnes har jobbet hardt for å sikre en kyst- og fiskeripolitikk som kommer kystsamfunnene til gode, og denne politikken står hele SV bak.

Vi vil grunnlovsfeste at fisken og ressursene i havet eies av folket og skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Vi vil innføre en hjemfallsmodell for fiskekvoter der fiskerettighetene over tid tilbakeføres til kystflåten. Vi jobber aktivt for å stoppe katastrofale forslag fra Per Sandberg og andre hensynsløse aktører, og lykkes med det.

SV vil styrke kommuner og havner

Det har lenge vært kjent at SV vil gi kommunene bedre kår enn andre partier. Men vi arbeider også for å styrke og bevare statlige ordninger som kommer kysten til gode, ikke minst innenfor maritim infrastruktur og samferdsel.

Vi fikk stoppet regjeringens hårreisende forslag om å fjerne bevilgningene til fiskerihavnutbygginger med et pennestrøk. Det er denne ordningen som ligger bak de fleste moloer, havneutdypinger, kai- og bryggeanlegg i de små fiskevær langs kysten.

Vi vil også sikre kystruteavtalen selv om Hurtigruten AS seiler vekk på explorer-cruise.

Og for å gi et bedre fundament til lokalsamfunnene vil vi bevilge 5,8 milliarder mer til kommunene i 2018 enn det regjeringen har foreslått.

SV vil styrke kystnæringene

Som folk flest liker vi som stemmer SV også å tjene penger, og mange av oss er næringsdrivende. Vi vil arbeide for å sikre gode ordninger og vilkår for kystbedrifter, men også for at profitten som hentes ut fra kystkommunene ikke skal forsvinne til Oslo eller utlandet.

Det betyr at vi vil arbeide for at kommuner inngår rasjonelle avtaler med kapitalsterke aktører og ikke gir bort store lokale verdier uten å få mer enn smuler tilbake – noe som har vært en problemstilling spesielt innenfor oppdrett, gruvedrift og turisme.

SV vil ha sterke distrikter

Ovenstående er bare et utdrag av de viktigste punktene for kysten i SVs politikk. Bak dette ligger en helhetlig forståelse av samspillet mellom økonomi, bærekraftig samfunnsutvikling, miljø og politkk.

Vi har en visjon om et mangfoldig, fleksibelt og sterkt Norge der en mer desentralisert forvaltning sørger for robusthet og bosetting langs hele kysten.

Uansett hvilket parti du støtter i årets valg – bruk stemmeretten!

Bare husk at hvis du bor på kysten finnes det meget gode grunner til å stemme SV.

 

Godt valg!

 

Daniel Arnrup-Øien
Leder, Lebesby SV

I dag har jeg stemt.

For å være ærlig har jeg ikke lest alle programmer like nøye, ikke har jeg fulgt intenst med på alle valgdebatter heller. Jeg har basert mitt valg på følelsen av at VERDEN er på vei i helt feil retning, og hvis vi ikke snur nå så er det for sent…

Som historielærer er det spørsmålet jeg fått flest ganger:

”Hvordan kunne Hitler komme til makta, hvorfor var det ikke ingen som stoppa han?”

Man blir som regel et fullstendig svar skyldig, men de vanlige forklaringene som misnøye, en verdensøkonomi i vansker og økende nasjonalisme er det man tyr til. Så er vi her i 2017, Trump sitter som president i den falmende supermakta USA og brøler ”fake news” når noen er kritiske til det han driver med. Man har visst glemt at det er det media skal i sin rolle som den fjerde statsmakt.

Nå er dette riktignok et valg i Norge, men vi er ikke et land upåvirket av det som skjer i resten av verden, naturlig nok.  Knappe to uker etter Trumps seier oppstår partiet Alliansen her hjemme.

Jeg kan ikke annet enn si at jeg er fryktelig skremt over utviklinga som skjer i samfunnet vårt; at rene rasistiske kommentarer florerer i det offentlige rom.  Hadde noen sagt til meg for bare 5 år siden, at et kommentarfelt ville måtte stenge fordi en kvinnelig blogger/artist danser med en farget motspiller, hadde jeg ikke trodd det, jeg ville sagt: ”Nei, det der, det hører apartheidtiden til.” Så feil kan man ta. Så da jeg stemte i dag, stemte jeg for et parti som ser MANGFOLD i samfunnet som en fordel, ikke en trussel.

Jeg vil ha et samfunn og en verden hvor MANGFOLDET i naturen står i høysetet.  Mellom 150 og 200 arter forsvinner hver dag på verdensbasis.  Tap av planter, dyr og økosystemer er noen av de største miljøproblemene vi har. Vi har et hav som snart har flere tonn plast enn fisk. Og den negative påvirkningen skjer i et stadig økende tempo. Vi må ta innover oss at veksten ikke bare kan fortsette, vi må ta innover oss at vi må bremse forbruket, vi må ta innover oss at ”det grønne skiftet” må skje nå. Da jeg stemte i dag, stemte jeg for et parti som har den beste miljøpolitikken.

Så da jeg stemte i dag stemte jeg SV.

– Hanne Arnrup-Øien, kommunestyrerepresentant Lebesby SV

P.S. SV er best i test i miljø-, solidaritets- og kvinnebevegelser!