Et sterkt SV er kystens beste alternativ

Bor man på kysten – spesielt i Finnmark – finnes det ikke noen bedre eller mer langsiktige alternativer enn SV.

fiske

SV vil styrke fiskeri og lokale kystnæringer.

SV vil ta fisken tilbake

Når Ap-veteraner som Arne Luther vurderer å stemme SV vet vi at vi gjør noe riktig. Spesielt Torgeir Knag Fylkesnes har jobbet hardt for å sikre en kyst- og fiskeripolitikk som kommer kystsamfunnene til gode, og denne politikken står hele SV bak.

Vi vil grunnlovsfeste at fisken og ressursene i havet eies av folket og skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Vi vil innføre en hjemfallsmodell for fiskekvoter der fiskerettighetene over tid tilbakeføres til kystflåten. Vi jobber aktivt for å stoppe katastrofale forslag fra Per Sandberg og andre hensynsløse aktører, og lykkes med det.

SV vil styrke kommuner og havner

Det har lenge vært kjent at SV vil gi kommunene bedre kår enn andre partier. Men vi arbeider også for å styrke og bevare statlige ordninger som kommer kysten til gode, ikke minst innenfor maritim infrastruktur og samferdsel.

Vi fikk stoppet regjeringens hårreisende forslag om å fjerne bevilgningene til fiskerihavnutbygginger med et pennestrøk. Det er denne ordningen som ligger bak de fleste moloer, havneutdypinger, kai- og bryggeanlegg i de små fiskevær langs kysten.

Vi vil også sikre kystruteavtalen selv om Hurtigruten AS seiler vekk på explorer-cruise.

Og for å gi et bedre fundament til lokalsamfunnene vil vi bevilge 5,8 milliarder mer til kommunene i 2018 enn det regjeringen har foreslått.

SV vil styrke kystnæringene

Som folk flest liker vi som stemmer SV også å tjene penger, og mange av oss er næringsdrivende. Vi vil arbeide for å sikre gode ordninger og vilkår for kystbedrifter, men også for at profitten som hentes ut fra kystkommunene ikke skal forsvinne til Oslo eller utlandet.

Det betyr at vi vil arbeide for at kommuner inngår rasjonelle avtaler med kapitalsterke aktører og ikke gir bort store lokale verdier uten å få mer enn smuler tilbake – noe som har vært en problemstilling spesielt innenfor oppdrett, gruvedrift og turisme.

SV vil ha sterke distrikter

Ovenstående er bare et utdrag av de viktigste punktene for kysten i SVs politikk. Bak dette ligger en helhetlig forståelse av samspillet mellom økonomi, bærekraftig samfunnsutvikling, miljø og politkk.

Vi har en visjon om et mangfoldig, fleksibelt og sterkt Norge der en mer desentralisert forvaltning sørger for robusthet og bosetting langs hele kysten.

Uansett hvilket parti du støtter i årets valg – bruk stemmeretten!

Bare husk at hvis du bor på kysten finnes det meget gode grunner til å stemme SV.

 

Godt valg!

 

Daniel Arnrup-Øien
Leder, Lebesby SV