Habilitetsklagen i SalMar-saken tas til følge

oyra

Øyra-lokaliteten utenfor Mårøya, som SalMar vil utvide med ytterligere 800 x 100 meter/1800 tonn MTB (Nordmannspynten) sammen med ny lokalitet ved Skjellvika (3600 tonn MTB). Foto: Daniel A. Øien

I dagens kommunestyremøte orienterte rådmannen om at Fylkesmannen tok til følge habilitetsklagen på kommunens vedtak i sak 21/16 om å gi tillatelse til nye oppdrettslokaliteter i Laksefjorden på tross av tiltaksforbudet i kystsonen. Klagen var fremmet av representanter fra SV, MDG og Ap.

Fylkesmannens vedtak kan lastes ned her (pdf)

Undertegnede (som har utformet klagen) og representantene som har signert er selvsagt glade for at Fylkesmannen har sendt saken tilbake til kommunestyret. Det betyr at det blir ny behandling i kommunestyremøtet i februar 2017.

Vi vil oppfordre alle som er interessert i forsvarlig og godt planlagt havbruk om å snakke med sine politikere og be dem si nei til unntak fra tiltaksforbudet frem til ny kystsoneplan er på plass. Dette gjelder spesielt fiskarlaget, som har en tungtveiende stemme i slike saker.

Det er på kommunalt nivå som oppdrettslokaliteter kan stoppes – når de vel er godkjent av kommunen, går de i praksis alltid igjennom i høyere instanser uansett innsigelser. Det er nå eller aldri!

Med miljøvennlig hilsen

Daniel Arnrup-Øien
Leder, Lebesby SV

Comments are closed