Forhandlingene etter valget 2019 og våre løfter

Lebesby SV ønsker å takke alle som stemte på oss og de mange som ga oss personstemmer og slengere. Vi fikk 10,6 prosent av stemmene (opp fra 5,9% i 2015) som ga en dobling i kommunestyret, og da er vi på god vei mot gamle tiders oppslutning 😊

Vi hadde møter med alle partier etter valget for å diskutere samarbeid. Valgresultatet gjorde at Ap (45,2%) måtte finne minst én samarbeidspartner for å sikre flertall og ordførervervet.

Klok av MDG sin skade i forrige valg krevde SV i møte med Ap at vi som et minimum fikk varaordfører. De tok det til etterretning, og etter det hørte vi ikke mer fra Ap.

Samtidig ønsket LTL – Lebesby Tverrpolitiske Liste (9.9%) og Sp (26,4%) å sette sammen en valgteknisk koalisjon der Ap ikke fikk flertall. Denne skulle bestått av Sp, SV, LTL og Høyre (7.8%) og ville gitt Sp ordfører og SV varaordfører.

Både Høyre og SV var skeptiske til dette. Vi i SV var selvsagt interessert i å kunne få varaordfører, men mislikte det press som ble lagt på oss av Sp og LTL. Så vi stilte oss avventende og krevde ordførervervet for å kunne gå med på en slik ordning.

Da snudde LTL og inngikk avtale med Ap, der Ap fikk både ordfører og varaordfører. Vi i SV ble overrasket over både snuoperasjonen og LTLs beskjedne krav til Ap, men følte oss samtidig lettet siden vi ikke lenger kunne få skylden for at et opposisjonssamarbeid ikke ble mulig.

Etter dette gjenopptok SV et valgteknisk samarbeid med Sp og Høyre. Det sikret det som etter vår mening ble det mest demokratiske resultatet – et formannskap der alle partiene er representert. Senterpartiet ofret en av sine plasser i formannskapet til fordel for samarbeidet, og det skal de ha stor takk for. Formannskapet består nå av AP (3), Sp (1), SV(1), LTL (1) og H (1).

Vårt bidrag ble kjønnskvoteringen, som gjorde at Johnny Myhre (Sp), Hanne Arnrup-Øien (SV) og Tommy Bech (H) fikk plass i formannskapet mens undertegnede ikke fikk det. Synd for min del, men det var verdt det.

Lebesby SV har gått til valg på to ting: vår egen politikk og vår egen integritet. Vi kommer aldri til å ofre noen av dem for å oppnå kortsiktig posisjon. Dette er vårt første løfte til velgerne.

Det andre løftet er at Lebesby SV kommer til å rapportere (via blogg) fra alle formannskapsmøter og kommunestyremøter med oppsummeringer av hva som har blitt bestemt, hvilke fakta som er lagt til grunn og hvilke argumenter som har blitt lagt frem.

Vi takker igjen for tilliten og ser frem til fire konstruktive år!

Daniel Arnrup-Øien
Lokallagsleder og kommunestyrerepresentant
Lebesby SV

Krav til reguleringsplan i Dyfjord kommer ikke automatisk i veien for utbygging

 

Dyfjord

At det er stilt krav til reguleringsplan i Dyfjord og andre tettsteder er ikke til hinder for all utbygging. Det kommer an på omfang og potensielle virkninger for miljø og samfunn.

Plan- og bygningsloven sier at: «For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan».

Hvis en aktør har planer om utbygging som kan få «vesentlig virkning for miljø og samfunn» i f. eks. Dyfjord så ville dette i seg selv utløse krav til reguleringsplan, enten arealplanen sier noe om dette eller ikke.

Så en reguleringsplan må uansett være på plass hvis omfanget er stort nok. Reguleringsplaner kan utarbeides av kommunen selv eller av private utbyggere, men må alltid godkjennes av kommunestyret.

Hva som er «større tiltak» og «vesentlig virkning» er til stor grad et spørsmål om skjønn. Det finnes en forholdsvis lettfattelig beskrivelse av reguleringsplankrav i regjeringens egen veileder (link).

Så ved å stille krav til detaljregulering i Dyfjord og andre tettsteder er ikke kommunen bakstreversk og byråkratisk, men fremoverlent. Fordi dette uansett er noe som må være på plass for større byggearbeider.

Så – avhengig av tiltakets art og omfang – er det mulig å starte byggesøknadprosess med det samme, eller for større arbeider komme med eget forslag til reguleringsplan. Selvsagt er det best å ha dialog med kommunen direkte først.

P.S. Facebook er ikke et godt verktøy for dialog.

P.P.S. Man kan søke disp her også.