For kontroll på oppdrett i Lebesby kommune er det SV som gjelder

SV er verken imot landbruk eller havbruk, men sammenlignet med landbruk er oppdrett en relativt ny, underregulert og hinsides lønnsom industri med et stort fotavtrykk.

I Norge ligger nøkkelen til havets rikdommer hos kystkommunene, og Lebesby er en av dem. Det er kystens kommuner som gjør at SalMar-arvinger som Gustav Magnar Witzøe konkurrerer med selveste Røkke om tittelen «Norges rikeste». Men det er vi som bor her som bestemmer hvordan vi skal disponere våre egne ressurser. Vi har jo lov til det, selv om det av og til ikke kan virke sånn.

Salmar_lokalitet_Øyra

Vi mener at Lebesby kommune ikke skal gi bort våre rike havområder uten vederlag til et selskap som SalMar og etterpå stå igjen med regningen. Vi vil utnytte våre ressurser rasjonelt, akkurat som en privat eier ville gjort. Ville en privat eier la sine områder brukes til milliardprofitt av en tredjepart uten å kreve markedsleie og kompensasjon for belastningen på området? Ville en privat eier gitt bort sitt hav til noen som bokstavelig talt driter i det?

Neppe.

Dessverre er det akkurat det Lebesby kommune har gjort gjennom flere kommunestyrer. Lebesby SV har i den siste perioden forsøkt å endre dette, og oppnådd gode resultat. Men vi trenger fortsatt hjelp fra velgere til å ta tilbake kontrollen.

Vi er også klar på at det er kystfiskeindustriene som er – og kommer til å være – det langsiktige eksistensgrunnlaget der vi bor. Vi har et levende samfunn og ønsker ikke å bli redusert til en utpost. Vi ønsker nye industrier og bransjer hit, men ikke på bekostning av livsgrunnlaget.

Til de som mener at å imøtekomme SalMar vil gi oss fremtidig velstand vil vi påpeke at SalMar selv sier at «En ny æra innen havbruk er på vei». Det vil si: SalMar vil til havs, langt unna kommunegrenser, og det de har tatt med seg på veien likner absolutt ikke på en giftering. Faste lokale arbeidsplasser kan man se langt etter på lang sikt.

De andre partiene er ikke klare for å stille krav til oppdrettsnæringen. Ifølge VGs valgomat er det bare SV som svarer «helt enig» på punktet «Vi bør si nei til oppdrett i åpne anlegg i Laksefjorden». Høyre, Ap og Tverrpolitisk vil ikke ha noen begrensninger for åpne anlegg. Sp er «litt uenig» og går en balansegang mellom velgere i Laksefjorden som ønsker oppdrett og andre velgere som er mer skeptiske. MDG stiller ikke liste i årets valg.

Lebesby SV har:

  • Fremtvunget et tiltaksforbud i 2015 for å kompensere for en mangelfull kystsoneplan.
  • Forsvart dette tiltaksforbudet i flere instanser, og vunnet.
  • Med dette klart å stanse ukontrollert vekst i oppdrettsarealer i Lebesby kommune.

Vi vil:

  • Kreve at all oppdrettsvirksomhet i kommunen er netto utslippsfritt.
  • Sikre at havbruk ikke går ut over andre næringer, miljø og friluftsområder gjennom reguleringsplaner og kystsoneplanen
  • Invitere andre aktører til å søke konsesjoner. Ikke alle har samme kortsiktige perspektiv som SalMar.

Det er altså kun Lebesby SV som vil kreve bærekraftig oppdrett i lukkede anlegg. Husk det på veien til stemmeurnen!

Daniel Arnrup-Øien
Leder og ordførerkandidat, Lebesby SV

Årsmøte 2019

Det kalles herved inn til årsmøte i Lebesby SV den 11. februar 2019 kl. 18 i Christian Horsts vei 35, Kjøllefjord.

Alle som er interesserte er velkommen til å delta – vi trenger gjerne nye medlemmer og listekandidater som kan hjelpe oss gjøre Lebesby kommune til et bedre sted for oss alle!

AGENDA

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll
3.Valg av styre
4. Valg av revisor
5. Årsberetning 2018
6. Regnskap 2018
7. Budsjett 2019
8. Liste til kommunevalg 2019
9. Valgkampstrategi og lokale saker
10. Evt. annet